02 Tháng 11

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng được kế thừa trên nền tảng xưởng rượu Lafaro của người Pháp, xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, chuyên sản xuất các loại rượu dâu tằm, được ưa chuộng bởi người Đà Lạt trong thời tiết giá lạnh vùng cao nguyên.

1990
Công ty Thực phẩm Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp rượu và Xí nghiệp Thực phẩm Đà Lạt.

 

1992
Thành lập DNNN Công ty Thực phẩm Lâm Đồng.

 

1995
Đầu tư Nhà máy Bia Đà Lạt và Nhà máy chế biến nhân điều xuất khẩu Đạ Huoai.

 

2000
Cổ phần hoá Nhà máy bia Đà Lạt thành đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập.

 

2003
Chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 12 tỷ đồng, nhà nước giữ cổ phần chi phối 51%.

 

2004
Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Mở rộng thêm một Phân xưởng chế biến Điều xuất khẩu Đạ Lây tại huyện Đạ Tẻh.

 

2006
Vang Đàlạt được chọn làm thức uống phục vụ trong Hội nghị thượng đỉnh APEC 14 tổ chức tại Hà Nội.

 

2008
Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng góp vốn với Công ty P & P Import – Export (Pháp) và Ông Đinh Văn Chi. Dominique thành lập Công ty TNHH Vang Đà Lạt – Pháp.

 

2009
Tăng vốn điều lệ lên 21.6 tỷ đồng.

 

2011
Tăng vốn điều lệ lên 31.3 tỷ đồng.
Đầu tư Phân xưởng rượu Vang Đàlạt Phát Chi nâng công suất Nhà máy rượu Vang Đàlạt lên 5 triệu lít/năm.

 

2012
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái toàn bộ vốn sở hữu của nhà nước.
Thành lập Công ty TNHH MTV Ladofoods, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh .
Thành lập Công ty TNHH Chế biến Điều Xuất khẩu Lâm Đồng, trụ sở tại Huyện ĐạHuoai – Lầm Đồng.

 

2013
Tăng vốn điều lệ 62,6 tỷ đồng.

 

2014
Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 108 tỷ đồng

 

2016
Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 146,5 tỷ đồng